«
NBP
2014-07-11
USD
3.0426
0.34%
EUR
4.1419
0.19%
CHF
3.4107
0.20%
GBP
5.2122
0.42%
NBP
2014-07-10
USD
3.0323
0.00%
EUR
4.1341
0.17%
CHF
3.4040
0.27%
GBP
5.1903
0.02%
NBP
2014-07-09
USD
3.0322
-0.39%
EUR
4.1272
-0.31%
CHF
3.3949
-0.34%
GBP
5.1895
-0.30%
NBP
2014-07-08
USD
3.0441
-0.18%
EUR
4.1401
-0.17%
CHF
3.4064
-0.15%
GBP
5.2051
-0.44%
NBP
2014-07-07
USD
3.0497
0.01%
EUR
4.1472
0.09%
CHF
3.4115
0.11%
GBP
5.2281
-0.05%

Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa referencyjna 2,50

Stopa lombardowa 4,00

Stopa depozytowa 1,00

Stopa redyskonta weksli 2,75

Obowiązuje
od dnia 2013-07-04

 

SWIFT/BIC BANKU:

POLUPLPR

Jesteśmy zrzeszeni
w Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A.

created by MUWO.pl